Anläggningsskötare Brandlarm

Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Föreläsare är utbildad behörig ingenjör brandlarm och verksam som besiktningsman med mångårig erfarenhet inom området.
Då regler och standarder ständigt förnyas är utbildningen även lämplig för den som redan genomgått anläggningsskötarutbildning och ska uppdatera sina kunskaper.
Uppdatering av anläggningsskötarutbildning ska genomföras minst vart 5:e år.

Orter och datum:

 • Örnsköldsvik 14 april – Utbildningen är fullbokad!
 • Skellefteå 22 aprilUtbildningen är fullbokad!
 • Umeå 7 maj – Utbildningen är fullbokad!
 • Luleå 27 maj – Utbildningen är fullbokad!
 • Sundsvall 22 juni – Utbildningen är fullbokad!

Målgrupp:

Utbildningen är till för anläggningsskötare, blivande besiktningsmän samt för personer som behöver en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar så som fastighetsansvariga, brandskyddsansvariga eller personal inom räddningstjänsten.

Innehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Organisationer och regelverk
 • Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
 • Systemuppbyggnad och komponenter
 • Brandlarmanläggningars funktion och omfattning
 • Skötsel- och Underhållskrav
 • Krav på Anläggningsskötare
 • Vad gäller vid bortkoppling?
 • Onödiga larm

Kursmål:

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna följande:

 • Kunskap om brandlarmanläggningars omfattning och funktion.
 • Kunskap om anläggningsskötarens ansvar och befogenheter.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Underlag för att kunna utföra kontroller, provning och skötsel.

Omfattning:

1 dag klockan 09.00-16.00

Pris: 4.100:-

I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.

Under rådande situation följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare.

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

OBS! Maxgräns per tillfälle är 7 personer (p.g.a. pandemin).

Brandlarm Utbildning
*