Besiktningar

BSK Brandskyddskonsult är en opartisk och certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanläggningar.

Vi utför Leverans- och Revisionsbesiktningar (Normbesiktningar) i enlighet med SBF 141.

Normbesiktningar får endast utföras av certifierade besiktningsfirmor. Lista över certifierade besiktningsfirmor enligt SBF 1003 finns hos www.sbsc.se

Leveransbesiktningar ska utföras vid nybyggnation eller ombyggnation. Besiktningen innebär en kontroll av anläggningens omfattning, funktion och utförande så att gällande SBF-krav uppfylls.

Revisionsbesiktning ska utföras årligen för befintliga anläggningar. Besiktningen innebär en kontroll av att anläggningen fortfarande fungerar som avsett samt att anläggningen anpassats till eventuella ombyggnationer och eller ändringar inom den skyddade ytan.

Vi utför Entreprenadbesiktningar enligt AB04 och ABT06.

BSK Brandskyddskonsult har kompetenta opartiska besiktningsmän för att kontrollera att entreprenaden är utförd i enlighet med gällande entreprenadhandlingar.

Normalt utför vi även Leveransbesiktning i samband med slutbesiktning av entreprenaden.