Kapacitetsprov

BSK Brandskyddskonsult utför kapacitetsprov på alla typer av sprinkleranläggningar. Kapacitetsprov ska normalt utföras minst en gång per år.

Vi utför även förberedande kapacitetsprov för att bedöma om en ledning har erforderlig kapacitet för att kunna användas för anslutning till en sprinkleranläggning.