Mall utbildning

Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Föreläsare är av SBSC certifierad behörig ingenjör vattensprinkler och verksam som besiktningsman med mångårig erfarenhet inom området.
Då regler och standarder ständigt förnyas är utbildningen även lämplig för den som redan genomgått anläggningsskötarutbildning och ska uppdatera sina kunskaper.
Uppdatering av anläggningsskötarutbildning ska genomföras minst vart 5:e år.
Utbildningen passar även för boendesprinkler.

Orter och datum:

 • Umeå: 22 februari
 • Örnsköldsvik: 22 mars
 • Skellefteå: 21 april
 • Luleå: 26 maj
 • Sundsvall: 21 juni

Målgrupp:

Utbildningen är till för anläggningsskötare, sprinklermontörer, blivande besiktningsmän samt för personer som behöver en grundläggande kunskap om sprinkleranläggningar så som fastighetsansvariga, brandskyddsansvariga eller personal inom räddningstjänsten.

Innehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Organisationer och regelverk för sprinkleranläggningar
 • Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
 • Kontroll av riskklass och enklare dimensionering för olika sprinkleranläggningar
 • Systemuppbyggnad och komponenter
 • Skötsel- och Underhållskrav
 • Krav på Anläggningsskötare
 • Vad gäller vid bortkoppling?
 • Åtgärder efter sprinkleraktivering

Kursmål:

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna följande:

 • Kunskap om sprinkleranläggningars omfattning och funktion.
 • Kunskap om anläggningsskötarens ansvar och befogenheter.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Underlag för att kunna utföra kontroller, provning och skötsel.

Omfattning:

1 dag klockan 09.00-16.00

Pris: 4.100:-

I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.
Under rådande situation följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare.

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

Boka utbildning

Vattensprinkler-utbildning
*